Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Danh sách bà con Hội đồng hương Làng Thế Chí Tây ở thôn 1 xã Phong Mỹ ủng hộ xây dựng nhà tăng, cổng đường Làng Thế Chí Tây.
Ngày cập nhật 01/09/2017

       Ngày 01 tháng 9 năm 2017. Ban vận động xây dựng của Làng Thế Chí Tây  đã  nhận được danh sách bà con đồng hương Làng Thế Chí Tây ở thôn 1, xã Phong Mỹ ủng hộ xây dựng nhà tăng, cổng đường Làng Thế Chí Tây.  Có danh sách các ông (bà) cụ thể như sau:

1

ông Đặng văn Cháu

Thôn 1, Phong Mỹ

100.000đ

2

ông Lê Văn Cường

Thôn 1, Phong Mỹ

100.000đ

3

bà Nguyễn Thị Hoa

Thôn 1, Phong Mỹ

50.000đ

4

bà Đặng Thị Đị

Thôn 1, Phong Mỹ

50.000đ

5

ông Đăng Văn Do

Thôn 1, Phong Mỹ

50.000đ

6

ông Nguyễn Đăng Câu

Thôn 1, Phong Mỹ

100.000đ

7

ông Đặng Nhật Minh

Thôn 1, Phong Mỹ

100.000đ

8

ông Văn Công Chức

Thôn 1, Phong Mỹ

100.000đ

9

ông Đăng Văn  Cường ( t)

Thôn 1, Phong Mỹ

100.000đ

10

ông Đăng Văn Khoách

Thôn 1, Phong Mỹ

100.000đ

11

ông Đặng Văn Cường ( L)

Thôn 1, Phong Mỹ

100.000đ

12

ông Đặng Văn Chuẩn

Thôn 1, Phong Mỹ

100.000đ

13

ông Nguyễn Văn Kháng

Thôn 1, Phong Mỹ

100.000đ

14

bà Hồ Thị Uyến

Thôn 1, Phong Mỹ

100.000đ

15

ông Nguyễn Văn Hoà

Thôn 1, Phong Mỹ

100.000đ

16

ông Văn Công Cầu

Thôn 1, Phong Mỹ

50.000đ

17

ông Văn Công Thành

Thôn 1, Phong Mỹ

50.000đ

18

ông  Đặng Văn Thống Nhất

Thôn 1, Phong Mỹ

100.000đ

19

ông  Hồ Đình Thạnh

Thôn 1, Phong Mỹ

100.000

20

ông Đăng Văn Nông

Thôn 1, Phong Mỹ

100.000đ

21

ông Đặng Văn Tú

Thôn 1, Phong Mỹ

100.000đ

22

ông Văn Công Trung

Thôn 1, Phong Mỹ

50.000đ

      Ban vận động Làng Thế Chí Tây xin cám ơn các ông, bà đã ủng hộ và rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bà con trên mọi miền đất nước.

VP. UBND xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 62.893
Truy cập hiện tại 10