Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Danh sách bà con Hội đồng hương Làng Thế Chí Tây Tại Thành Phố Đà nẵng ủng hộ xây dựng nhà Tăng, cổng đường làng Thế Chí Tây
Ngày cập nhật 21/09/2017

          Ngày 21 tháng 9 năm 2017. Ban vận động xây dựng của Làng Thế Chí Tây  đã  nhận được danh sách bà con ở Thành Phố Đà nẵng ủng hộ xây dựng nhà tăng, cổng đường Làng Thế Chí Tây, có danh sách các ông (bà) cụ thể như sau:

1

Nguyễn Đình Ngật

Hội Trưởng

TP. Đà nẵng

1.000.000

2

Nguyễn Văn Lược

Phó Hội Trưởng

TP. Đà nẵng

1.000.000

3

Nguyễn Thị Hoa

Thủ quỹ

TP. Đà nẵng

500.000

4

Nguyễn Văn Châu

Thư Ký

TP. Đà nẵng

200.000

5

Nguyễn Thị Giao

 

TP. Đà nẵng

200.000

6

Nguyễn Văn Châu ( Thợ may)

 

TP. Đà nẵng

500.000

7

 Đặng Văn Sum

 

TP. Đà nẵng

500.000

8

 Đặng văn Đống

 

TP. Đà nẵng

500.000

9

Nguyễn Thị Hiền

 

TP. Đà nẵng

200.000

10

Nguyễn Đình Hồng

 

TP. Đà nẵng

200.000

11

Nguyễn Đăng Phục

 

TP. Đà nẵng

200.000

12

 Đặng Thị Hồng

 

TP. Đà nẵng

200.000

13

 Đặng Thị Gái

 

TP. Đà nẵng

100.000

14

Nguyễn Thị Liên

 

TP. Đà nẵng

200.000

15

Nguyễn Thị Mười

 

TP. Đà nẵng

200.000

16

Nguyễn Thị Khiểm

 

TP. Đà nẵng

200.000

17

 Đặng Thị Thông

 

TP. Đà nẵng

300.000

18

Nguyễn Đăng Thưởng

 

TP. Đà nẵng

200.000

19

Nguyễn Thị Gái

 

TP. Đà nẵng

200.000

20

Nguyễn Thị Thu Nguyệt

 

TP. Đà nẵng

200.000

21

Nguyễn Đăng Dũng

 

TP. Đà nẵng

1.000.000

22

Văn Công Thắng

 

TP. Đà nẵng

1.000.000

23

Đặng Văn Hỷ

 

TP. Đà nẵng

1.000.000

24

Chi Phương

 

TP. Đà nẵng

500.000

25

Đặng Văn Hoàng

 

TP. Đà nẵng

500.000

26

Đặng Xuân Phú

 

TP. Đà nẵng

500.000

27

Nguyễn Đăng Tiến

 

TP. Đà nẵng

200.000

28

Nguyễn Đăng Phụng

 

TP. Đà nẵng

200.000

29

 Đặng Thị Dưỡng

 

TP. Đà nẵng

300.000

30

Hồ Quốc Hân

 

TP. Đà nẵng

500.000

31

Nguyễn Trần Thành

 

TP. Đà nẵng

200.000

32

Nguyễn Ngọc Ái

 

TP. Đà nẵng

200.000

33

Nguyễn Tuấn Đăng

 

TP. Đà nẵng

200.000

34

Nguyễn Thị Cẩm Hà

 

TP. Đà nẵng

200.000

35

Nguyễn Tuấn Hải

 

TP. Đà nẵng

100.000

36

Nguyễn Tuấn Huy

 

TP. Đà nẵng

100.000

37

Nguyễn Văn Ái Hoàng

 

TP. Đà nẵng

100.000

38

Nguyễn Ngọc Hưng

 

TP. Đà nẵng

100.000

39

Nguyễn Văn Tiến

 

TP. Đà nẵng

100.000

40

Nguyễn Văn Hiếu

 

TP. Đà nẵng

100.000

41

Đặng Văn Cư

 

TP. Đà nẵng

200.000

42

Đặng Văn Thắng

 

TP. Đà nẵng

500.000

43

Nguyễn Thị Gái

 

TP. Đà nẵng

100.000

44

Trương Trọng Mười

 

TP. Đà nẵng

200.000

45

Đăng Văn Tiếu

 

TP. Đà nẵng

200.000

46

Đặng Thị Hạnh

 

TP. Đà nẵng

300.000

47

 Đặng Văn Hùng

 

TP. Đà nẵng

100.000

48

Nguyễn Sanh Châu

 

TP. Đà nẵng

200.000

49

Nguyễn Bá Hùng

 

TP. Đà nẵng

200.000

50

Nguyễn Đăng Ánh

 

TP. Đà nẵng

1.000.000

51

 Đặng Thị Hiền

 

TP. Đà nẵng

100.000

52

 Đặng Như Tâm

 

TP. Đà nẵng

200.000

53

Nguyễn Văn Ngộ

 

TP. Đà nẵng

500.000

      Ban vận động Làng Thế Chí Tây xin cám ơn các ông, bà đã ủng hộ và rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bà con.  

VP. UBND xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 62.893
Truy cập hiện tại 11