Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thư cám ơn gởi đến toàn thể bà con Hội đồng hương làng Thế Chí Tây.
Ngày cập nhật 21/06/2018

UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM                                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         XÃ ĐIỀN HÒA                                                                     Độc lập -Tự do- Hạnh Phúc

 

 BVĐ QUỸ XÂY DỰNG

    Làng Thế Chí Tây

THƯ CÁM ƠN

  -∞-

Kính gởi:   - Bà con cô, bác Hội đồng hương Làng Thế Chí Tây  đang làm ăn, sinh sống trên mọi miền tổ quốc và bà con ở nước ngoài.

 

             Đầu thư, cho phép tôi xin thay mặt  Thường vụ Đảng uỷ, TT.HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, Ban vận động, Ban xây dựng làng Thế Chí Tây xin gởi đến quý bà con, cô bác lời thăm hỏi ân cần, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc chúc cho bà con luôn gặp nhiều may mắn, làm ăn phát đạt.

           Trong năm 2017  Ban vận động làng Thế Chí Tây, đã có thư ngõ gởi đến toàn thể bà con Hội đồng hương Làng Thế Chí Tây  đang làm ăn sinh sống trên mọi miền Tổ quốc và bà con ở nước ngoài để vận động, đóng góp kinh phí xây dựng nhà Tăng, Cổng đường làng Thế Chí Tây xã Điền Hoà.

           Qua một thời gian thi công, đến nay các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

            Ban vận động làng đã quyết toán  số tiền cụ thể như sau:

                               - Tổng thu:     911.380.000 đồng

                               - Tổng chi:     749.656.000 đồng

                               - Tồn quỹ:      161.724.000 đồng ( đang gửi tại Quỹ tín dụng  xã Điền Hoà)

                                                                ( Có danh sách đóng góp và bảng quyết toán kèm theo)

             Số tiền tồn quỹ.  Ban vận động, ban xây dựng tiếp tục tham mưu Thường vụ Đảng uỷ, UBND xã lấy ý kiến của nhân dân về địa điểm, kiểu mẫu xây dựng cổng làng sau khi thống nhất tiếp tục triển khai xây dựng.

             Thường vụ Đảng uỷ, TT. HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, Ban vận động, Ban xây dựng và toàn thể nhân dân ở quê nhà chân thành cảm ơn sự đoàn kết chung tay góp sức về tinh thần và vật chất của bà con đồng hương trên mọi miền Tổ quốc và bà con ở nước ngoài đã đồng hành  xây dựng hoàn thành công trình nhà tăng, cổng đường làng Thế Chí Tây.

Một lần nữa kính chúc  bà con sức khỏe, hạnh phúc  thành công trong cuộc sống và tiếp tục hướng về quê hương.

                                                    Điền Hòa, ngày 20 tháng 6 năm 2018

                                                TM. BAN VẬN ĐỘNG LÀNG

                                           TRƯỞNG BAN

                                                                                                                          ( đã ký)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Nguyễn Văn Lưu

                                                                                                             CHỦ TỊCH UBMTTQVN XÃ

 

Tập tin đính kèm:
VP. UBND xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 62.893
Truy cập hiện tại 10