Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

GIẤY MỜI THAM DỰ CÁC HOẠT ĐỘNG VUI XUÂN KỶ HỢI 2019
Ngày cập nhật 28/01/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   XÃ ĐIỀN HÒA                                                         Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

 Số: 01 /GM-UBND                                             Điền Hòa, ngày 28 tháng 01 năm 2019

                                                          

                                                                   GIẤY MỜI

                                     

        Được sự đồng ý của TV.Đảng ủy, TT.HĐND. Cho phép UBND xã Điền Hòa tổ chức các hoạt động vui xuân Kỷ Hợi năm 2019;

        Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi nhân dịp Tết đến Xuân về;

       Trân trọng kính mời: Cán bộ, Đảng viên, Giáo viên các cơ quan, ban ngành trường học và toàn thể bà con nhân dân trong toàn xã;

       Tham dự các hoạt động vui xuân Kỷ Hợi 2019;

       1.Lễ Chào cờ, Lễ dâng hương dâng hoa và Viếng nghĩa trang Liệt sỹ

       Thời gian: Vào lúc: 07 giờ 00’ Sáng ngày 05 tháng 02 năm 2019

                                (Nhằm ngày 01 tết Kỷ Hợi)

       2.Hội đu tiên truyền thống

       Thời gian: Vào lúc: 08 giờ 00’ Sáng ngày 06 tháng 02 năm 2019

                              (Nhằm ngày 02 tết Kỷ Hợi)

      3.Giải kéo co Nam – Nữ

      Thời gian: Vào lúc: 08 giờ 00’ Sáng ngày 07 tháng 02 năm 2019

                             (Nhằm ngày 03 tết Kỷ Hợi)

      4.Hội diễn văn nghệ

      Thời gian: Vào lúc: 19 giờ 00’ Tối ngày 08 tháng 02 năm 2019

                           (Nhằm ngày 04/01/Kỷ Hợi)

    Trân trọng kính mời!

                                                                                 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                                                                             CHỦ TỊCH

                                                                                                (Đã ký)

 

                                                                                       Nguyễn Đăng Phúc

 

Ban Văn Hóa - Xã hội
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 62.893
Truy cập hiện tại 7