Tìm kiếm tin tức
Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố
Phiên họp thứ nhất HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ngày cập nhật 22/06/2021

         Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

         Căn cứ Hướng dẫn số 883/HD-UBTVQH14 ngày 02/6/2021 của Ủy Ban Thường vụ Quốc Hội hướng dẫn một số nội dung về việc tổ chức kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026;

         Ngày 18 tháng 6 năm 2021 được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, TT. HĐND, UBND huyện Phong Điền, sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng uỷ xã. Sau khi trao đổi thống nhất với Thường trực UBND, UBMTTQVN xã. Thường trực HĐND xã Điền Hoà quyết định tiến hành tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND xã Điền Hòa khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tại kỳ họp, HĐND xã sẽ bầu ra các chức danh thuộc thẫm quyền của HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 và một số nội dung quan trọng khác.

         Về dự và chỉ đạo kỳ họp có ông Hồ Tà Thạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban tổ chức Huyện ủy, ông  Nguyễn Văn Cho - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Phong Điền, đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn; các ông bà đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành cấp huyện, các ông bà đại biểu HĐND huyện ứng cử trên địa bàn, phía lãnh đạo chính quyền địa phương có ông Nguyễn Đăng Phúc - Bí Thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, các ông trong Thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN xã, về dự kỳ họp cũng có các ông bà là đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

           Tại kỳ họp thứ nhất HĐND xã Điền Hòa khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã bầu ra các chức danh của HĐND và UBND xã như sau:

            - Ông Nguyễn Đăng Kết - Giữ chức vụ Chủ tịch HĐND  xã khóa XII; ông Đặng Văn Quý - Giữ chức vụ PCT. HĐND xã khóa XII; ông Đặng Văn Tạo  - giữ chức vụ Trưởng Ban pháp chế; ông Đặng Văn Thìn giữ - chức vụ Phó Trưởng Ban pháp chế; ông Nguyễn Văn Sang - giữ chức vụ Trưởng Ban Kinh tế; ông Văn Công Dũng - giữ chức vụ Phó Trưởng ban kinh tế.

            - Ông Nguyễn Đăng Phúc - giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026; ông Nguyễn Đăng Vinh, ông Đặng Văn Quang - giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2021 - 2026; ông Nguyễn Văn Sang, ông Phan Xuân Lãm - giữ chức danh Ủy viên ủy ban nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

 

VP. UBND xã
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 62.893
Truy cập hiện tại 35