Tìm kiếm tin tức
Thông tin giới thiệu
 Xã Điền Hoà là một xã thuộc vùng đồng bằng, có diện tích tự nhiên: 1.376,34 ha, số hộ 1.079 hộ, với dân số 5.315 người
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 82.402
Truy cập hiện tại 46