Tìm kiếm tin tức
TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 

Liên kết website
Sở, Ban, Ngành
UBND Huyện, Thị xã, Thành phố

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hỗ trợ hộ nghèo
Ngày cập nhật 23/07/2020

      Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ, HĐND xã đề ra đầu năm về  phát triển kinh tế - xã hội. UBND xã đã  lập kế hoạch phát triển đàn bò sinh sản, hỗ trợ cho hộ nghèo theo chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững, nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KTXH năm 2020 và đạt tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Trong 6 tháng đầu năm 2020 đã hỗ trợ 20  con bò sinh sản cho 20 hộ nghèo để phát triển kinh tế..

 

VP. UBND xã
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy cập tổng 82.402
Truy cập hiện tại 51